Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệuNhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc qua các bức ảnh tư liệu

ANTD.VN - 40 năm đã trôi qua, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc chưa bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi người Việt Nam với sự căm phẫn, đau thương và bi tráng.