Loài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độcLoài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độc

Loài chim lười bay, là sát thủ diệt rắn độc

ANTD.VN - Đó là chim chẹo đất, sinh sống ở vùng sa mạc khô cằn, miền núi hoặc nơi có nhiều cây tại Mỹ và Mexico. Đặc biệt, chúng còn có thể sống cả đời mà không cần một giọt nước nào.