Lỗ lũy kế gần 98% vốn điều lệ, cổ phiếu Gỗ Trường Thành đứng trước nguy cơ hủy niêm yết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, đồng thời cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu này.

Trước đó, cổ phiếu TTF đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 theo quyết định của HOSE do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là âm 1.407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 715 tỷ đồng, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Gỗ Trường Thành lỗ triển miên nhiều năm nay

Gỗ Trường Thành lỗ triển miên nhiều năm nay

Ngày 31/8/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM nhận được báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 901 triệu đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2021 là 3.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2021 là âm 553 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2021 có lãi nhưng công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.