Cổ phiếu Apax Holdings của shark Thủy bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu Apax Holdings của shark Thủy bị hủy niêm yết bắt buộc

ANTD.VN - Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Apax Holdings chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.