Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 1Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 2Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 3Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 4Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 5Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 6Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 7Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 8Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 9Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 10Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 11Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 12Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 13Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson? ảnh 14

Lính dù Ukraine thiệt hại nặng sau cuộc tấn công của Không quân Nga gần Kherson?

ANTD.VN - Lính dù Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của Không quân Nga và lực lượng này theo thông báo đã chịu tổn thất nặng nề.