1 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 11 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 21 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 31 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 41 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 51 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 61 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 71 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 81 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 91 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 101 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 111 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 121 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 131 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS ảnh 14

1 tỷ USD viện trợ quân sự Ukraine chỉ đủ cung cấp đạn tên lửa cho HIMARS và NASAMS

ANTD.VN - Mỹ cho biết sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới với giá trị lớn cho Ukraine, trong đó tập trung hoàn toàn vào đạn tên lửa cho các tổ hợp HIMARS và NASAMS.