Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp nào?

ANTD.VN -Để phòng chống dịch Covid-19, một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ban bố lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Vậy pháp luật Việt Nam quy định về vấn đề này ra sao, trong trường hợp nào sẽ ban bố lệnh giới nghiêm?

Điều 22 Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019 quy định, giới nghiêm là biện pháp cấm, hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định tại những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền tổ chức thực hiện lệnh giới nghiêm.

Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm, Luật Quốc phòng nêu rõ,Thủ tướng Chính phủ ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp tỉnh; UBND cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp huyện; UBND cấp huyện ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số địa phương cấp xã; UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số khu vực trên địa bàn.

Lệnh giới nghiêm phải xác định nội dung: Khu vực giới nghiêm; Đơn vị đảm nhiệm và nhiệm vụ thi hành lệnh giới nghiêm; Thời hạn bắt đầu và kết thúc hiệu lực, nhiều nhất không được quá 24 giờ; khi hết liệu lực, nếu cần thiết phải tiếp tục giới nghiêm thì phải ban bố lệnh mới; Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực giới nghiêm; Quy tắc trật tự xã hội cần thiết ở khu vực giới nghiêm.

Đặc biệt, Luật cũng quy định về các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm, bao gồm: Cấm tụ tập đông người; Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong những giờ nhất định, tại những khu vực nhất định; Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi công cộng trong những thời điểm nhất định; Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm tra vật phẩm, hành lý, phương tiện, giấy tờ của người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát; Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi phạm lệnh giới nghiêm và vi phạm quy định khác của pháp luật.

Chính phủ quy định trình tự ban bố lệnh giới nghiêm; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan thi hành lệnh giới nghiêm.

Như vậy, so với Luật Quốc phòng 2005, Luật quốc phòng 2018 có nhiều điểm khác biệt trong quy định về lệnh giới nghiêm.  Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung quy định về trường hợp ban bố lệnh giới nghiêm, đó là khi tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp đe dọa gây mất ổn định nghiêm trọng mà được công bố liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Bên cạnh đó, Luật Quốc phòng 2018 quy định hiệu lực về thời hạn của lệnh giới nghiêm là 24 giờ nhưng bổ sung nếu cần thiết phải tiếp tục giới nghiêm thì phải ban bố lệnh mới khi lệnh ban bố cũ hết hiệu lực.

Ngoài ra, Luật còn bổ sung thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm (UBND đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố lệnh giới nghiêm tại một hoặc một số khu vực trên địa bàn); bổ sung quy định về các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới nghiêm và nội dung lệnh giới nghiêm.