Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 1Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 2Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 3Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 4Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 5Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 6Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 7Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 8Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 9Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 10Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 11Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 12Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất? ảnh 13

Nga 'giật mình' khi Pháp viện trợ Ukraine tổ hợp phòng không Crotale NG tiên tiến nhất?

ANTD.VN - Tổ hợp phòng không Crotale NG đã được nhìn thấy xuất hiện trên đất Ukraine, không lâu sau khi Pháp tuyên bố viện trợ vũ khí này cho Kyiv.