Lê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cướiLê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cưới

Lê Phương và chồng trẻ không ngừng thể hiện tình yêu tại lễ cưới

ANTD.VN - Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã "đi bước nữa" với bạn trai kém mình 7 tuổi. Lễ cưới của cặp đôi đã diễn ra vào sáng nay 8-8 tại Trà Vinh.