Buộc thôi việc Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà

Buộc thôi việc Tổng giám đốc HoSE Lê Hải Trà

ANTD.VN - Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE)
Nghẽn lệnh trên HoSE: Có hay không sự “ưu ái” một số công ty chứng khoán và tự doanh?

Nghẽn lệnh trên HoSE: Có hay không sự “ưu ái” một số công ty chứng khoán và tự doanh?

ANTD.VN - Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi có hay không sự phân biệt giữa các công ty chứng khoán hoặc giữa các nhà đầu tư tự doanh, nhà đầu tư tổ chức với nhà đầu tư cá nhân khi mà cùng một thời điểm có lệnh nghẽn, có lệnh vẫn khớp bình thường, có lệnh bị chặn sửa hủy nhưng vẫn có lệnh sửa hủy được? Lãnh đạo HoSE đã trả lời về vấn đề này.