Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa"

  • 23/08/2019 14:54
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 23-8, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng dự hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến công an các đơn vị địa phương trong cả nước.

Thực hiện nghiêm túc, sâu rộng có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy các cấp, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể CBCS.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo gắn với công tác chuyên môn; xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa" ảnh 1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Do đó, hội nghị hôm nay có nhiệm vụ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Đánh giá chung trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm của cấp ủy Đảng các cấp trong CAND, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với  Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBCS.

Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa" ảnh 2

Hội nghị được tổ chức bằng hình thực trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương

Chỉ thị đã đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, nhất là đối với đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào tổ chức sinh hoạt định kỳ thường xuyên, nề nếp. Lấy kết quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, bình xét thi đua hàng năm đối với tập thể và cá nhân.

Tinh thần trách nhiệm trong công việc; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS và ý thức phục vụ nhân dân có sự chuyển biến tích cực; kết quả các mặt chiến đấu, công tác được nâng cao nhất là trong công tác đảm bảo ANTT và cải cách thủ tục hành chính.

Tuyệt đại bộ phận CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp được đánh giá cao. Cuộc chiến đấu dũng cảm tấn công vào sào huyệt tội phạm ma túy ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La, Nghệ An, TP.HCM… qua đó đã góp phần nâng cao uy tín của lực lượng CAND, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và giúp cho CBCS thêm động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó các đơn vị đã chủ động xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đem lại hiệu quả rõ rệt, theo đó đã có trên 500 mô hình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả cao…

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 05, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả

Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đơn vị Cục CSĐT TP về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Nghệ An đã tham luận về cách làm hay trong vận dụng thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa" ảnh 3

Đại tướng Tô Lâm và ông Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định, những thành tích, chiến công đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm cũng yêu cầu, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đi vào thường xuyên, hàng ngày, có ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các phong trào, cuộc vận động đang thực hiện trong lực lượng CAND để mỗi CBCS tự giác học tập.

Lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để "tự soi", "tự sửa" ảnh 4

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có 50 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Đại tướng Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh, mỗi CBCS Công an phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu...

Ngoài ra, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; hình động, nghĩa cử cao đẹp để nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND và xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05.

“Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của lực lượng CAND; tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những gia đình có công với cách mạng, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh Công an; giúp đỡ đồng bào những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng bảo những nơi gặp thiên tai, bão, lũ; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các cơ quan, tổ chức quần chúng...

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có 5 điển hình tiên tiến được Trung ương biểu dương, khen thưởng là Thiếu tá Chu Văn Quang, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ; Khoa Quản lý Nhà nước về TTATTXH trường T38; Thượng tá Lương Văn Giải, Phó trưởng CATP Hội An, tỉnh Quảng Nam; Trung úy Nguyễn Duy Tưởng, Đội CSGT CAH Đô Lương, Nghệ An; CAH Thiệu Phong, Công an tỉnh Quảng Trị; Đại úy Hoàng Anh Tuấn, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Từ năm 2016 đến quý I-2019 có 29 đồng chí hy sinh, hơn 1.000  đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục