Lan tỏa những thông điệp cảnh báo tội phạm đến từng người dân

ANTD.VN - Nhằm phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT địa bàn, thời gian qua, công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng đã lan tỏa nhiều thông điệp tích cực gửi tới người dân đã nâng cao ý thức trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm. Bước đầu hình thức này đã nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, đem lại nhiều hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.