Lần đầu đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ, áp dụng từ 1/7/2022

  • 21/05/2022 11:25
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất lương tối thiểu theo giờ từ 15.600 - 22.500 đồng/giờ, nhằm bảo vệ các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian.
Lần đầu đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ, áp dụng từ 1/7/2022 ảnh 1

Lương tối thiểu theo giờ được đề xuất từ 15.600 - 22.500 đồng

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương dự thảo tờ trình và nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian lấy ý kiến trước ngày 5/6.

Trong phạm vi điều chỉnh, dự thảo nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Dự thảo quy định nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022.

Về mức lương tối thiểu tháng, quy định các mức lương tối thiểu tháng được dự thảo nêu theo 4 vùng, gồm: Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng III là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000-260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Cũng tại dự thảo này, lần đầu tiên, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất mức lương tối thiểu giờ, dự thảo quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Theo lý giải của Bộ LĐ-TB&XH, đây là loại hình lương tối thiểu được quy định mới nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. Các mức lương tối thiểu giờ được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc áp dụng phương pháp quy đổi tương đương nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta khi lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu giờ, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, về áp dụng mức lương tối thiểu, căn cứ các hình thức trả lương trong Bộ luật Lao động, nghị định quy định lương tối thiểu tháng được áp dụng đối với người lao động trả lương theo tháng; lương tối thiểu giờ được áp dụng đối với người lao động trả lương theo giờ.

Đối với hình thức trả lương khác (theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán) sẽ do doanh nghiệp lựa chọn quy đổi sang mức lương tháng hoặc giờ bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Tin cùng chuyên mục