Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 1Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 2Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 3Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 4Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 5Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 6Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 7Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 8Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 9Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 10Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 11Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 12Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 13Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 14Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 15Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 16Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 17Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 18Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 19Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 20Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 21Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 22Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 23Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 24Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ ảnh 25

Ký ức về những cái Tết đã qua được tái hiện sinh động qua tài liệu lưu trữ

ANTD.VN - Những hình ảnh Tết xưa chỉ còn trong ký ức của người Việt một lần nữa đã được tái hiện sinh động tại triển lãm đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (số 5 Vũ Phạm Hàm, Hà Nội). Các phiên bản tư liệu cùng hình ảnh lưu trữ như những thước phim tua chậm về Hà Nội và các địa phương trên cả nước rộn ràng đón xuân sang.