Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công anKỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công an

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955/27-2-2023): Những người thầy thuốc mang sắc phục Công an

ANTD.VN - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác y tế trong lực lượng Công an Hà Nội luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận tình, chu đáo trong việc chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân…