Kỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được ngườiKỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được người

Kỳ lạ loài sen vua có lá to như chiếc thuyền thúng, chở được người

ANTD.VN - Rừng nhiệt đới Amazon ẩn chứa một kỳ quan thực vật vô cùng độc đáo - sen Amazon, có khả năng nâng đỡ trọng lượng của con người trưởng thành.