Kỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt NamKỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt Nam

Kỳ lạ loài cá có lông sắp tuyệt chủng ở Việt Nam

ANTD.VN - Về mặt khoa học, bò biển là một loài động vật có vú ăn thuộc bộ Bò biển hay bộ Hải ngưu (Sirenia) mà ngày nay chỉ còn bốn loài sinh tồn trên thế giới.