Kiên quyết tăng cường kỷ cương hành chính

  • 22/06/2013 06:30
  • 0 bình luận
  • Chính Trung
  • In bài
ANTĐ - Ngày 21-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013”. 

Theo Sở Nội vụ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 về “Năm kỷ cương hành chính 2013” đã có tác dụng nâng cao rõ rệt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở những bộ phận có giao dịch với công dân và tổ chức. Nhiều đơn vị đã giảm số lượng, tăng chất lượng các cuộc họp; tăng cường trách nhiệm cá nhân người đứng đầu… Đồng thời, có những biện pháp kiên quyết trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quản lý. 

Ghi nhận những kết quả bước đầu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, cần tiếp tục tập trung rà soát tất cả công việc, chỉ đạo, quyết định của TP, nếu việc gì chưa thực hiện thì phân công thực hiện rõ ràng trong hệ thống của mình. Đội ngũ cán bộ, viên chức cần có biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực trong thực thi công vụ, nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm, nếu có biểu hiện tiêu cực phải loại trừ ngay.

Tin cùng chuyên mục