Kiến nghị xử lý nghiêm các công ty kiểm toán và thẩm định giá

ANTD.VN - Ngoài làm rõ hành vi sai phạm và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Tân Hoàng Minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn có những kiến nghị cụ thể.

Theo đó, CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy định liên quan, hoàn thiện quy trình tổ chức và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được kiểm tra, xác nhận minh bạch.

Đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ cần được kiểm tra, xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, tội phạm liên quan.

CQĐT kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, bổ sung những quy định về cổ phiếu, trái phiếu.

CQĐT kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước rà soát, bổ sung những quy định về cổ phiếu, trái phiếu.

CQĐT cũng kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính đối với các công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá, kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm đã kết luận trong vụ án.

Ngoài ra, cần chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh hoạt động các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá…, có biện pháp quản lý chứng chỉ hành nghề, đăng ký con dấu pháp nhân.

CQĐT kiến nghị Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật tại các công ty chứng khoán trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Điều này nhằm nâng cao vai trò, gắn trách nhiệm của các công ty chứng khoán trong việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Bên cạnh đó, CQĐT cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát tổng thể các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; yêu cầu đánh giá lại giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán, thanh khoản.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị xác định lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị xác định lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng.

Yêu cầu các ngân hàng thương mại cần có quy định rõ quy trình, quy định mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm, không ỷ lại chứng thư thẩm định giá của các công ty thẩm định giá trong khi ngân hàng đều có bộ phận thẩm định và quản lý rủi ro để đánh giá tính hợp pháp, khả thi của các loại tài sản bảo đảm trái phiếu.

Giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản trái phiếu, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu.

Yêu cầu các ngân hàng thương mại VietinBank, VietcomBank, SHB tổ chức rà soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, quản lý tài sản bảo đảm các gói trái phiếu riêng lẻ của Công ty Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm về mặt Đảng và chính quyền đối với những cá nhân, đơn vị có liên quan.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng có những kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với quy định của Luật Phòng chống rửa tiền, Nghị định 153/2020, Nghị định 65/2022 và các văn bản hướng dẫn, cần nghiên cứu bổ sung, quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có quy định về tài khoản trái phiếu chỉ dàng riêng cho mục đích phát hành trái phiếu và phải có biện pháp giám sát dòng tiền trái phiếu, phòng ngừa hành vi chạy dòng tiền “khống” để hợp thức phương án phát hành và tạo lập giá trị “ảo” của trái phiếu.

Cần gắn trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trong việc báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan phát hành trái phiếu. Kiến nghị bổ sung, hoàn thiện Nghị định 153/2020, Nghị định 65/2022 theo hướng cần quy định, hướng dẫn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tài sản đảm bảo, nguyên tắc xác định giá trị tài sản đảm bảo, trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá và quản lý tài sản đảm bảo.

Yêu cầu mọi hoạt động mua bán, giao dịch trái phiếu dưới mọi hình thức phải được quản lý, giám sát, đảm bảo công khai, minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngoài 15 bị can bị khởi tố và đề nghị truy tố, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy rằng còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau, có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và chính quyền.