Khuyến khích phát triển nhà cho thuê

ANTĐ - Văn phòng  Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sang nhà ở cho thuê. 

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp cùng Bộ TN-MT giải quyết về tiền sử dụng đất với dự án chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội. UBND các tỉnh, thành phố rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh cơ cấu dự án nhà ở, thực hiện đúng quy định dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, cả nước có 34 dự án nhà xã hội cho người thu nhập thấp đã hoàn thành, với gần 19.000 căn hộ; 32 dự án đang triển khai, quy mô số căn hộ tương đương, trong khi nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp có 62 dự án hoàn thành, quy mô 12.500 căn hộ.