Khuyến khích đầu tư cai nghiện ma túy tự nguyện

ANTD.VN - Đây là một trong những nội dung trong dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) lấy ý kiến.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau 15 năm triển khai, Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc như: việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy đang gây khó khăn cho sự phát triển các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập (sau 15 năm mới có 22 cơ sở được cấp phép); chính sách xã hội hóa còn khó thực hiện, gần như các cơ sở cai nghiện tư nhân không nhận được chính sách xã hội hóa; thời gian xét đơn xin đi cai nghiện hiện nay là quá dài (7 ngày) theo giờ làm việc và phải gửi quyết định tiếp nhận cho người thân, ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó sinh sống...

Do đó, dự thảo Nghị định lần này đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.