Không yêu cầu sổ hộ khẩu giấy khi làm thủ tục về bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi các địa phương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành.

Đồng thời, bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam không còn thủ tục hành chính nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai, thực hiện.

Nhằm triển khai, thực hiện quy định nêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không yêu cầu công dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu.

Đồng thời lưu ý, chấp hành nghiêm Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

Cùng với đó, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định.