Thủ tướng ra công điện yêu cầu không bắt người dân xuất trình sổ hộ khẩu

ANTD.VN - Thủ tướng yêu cầu tất cả các sở, ngành, huyện, xã và bộ phận một cửa các cấp, không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết thủ tục hành chính.