Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?

Không quân Indonesia phải mua tiêm kích F-15 với giá cao gấp... 5 lần Su-35?

ANTD.VN - Việc Không quân Indonesia chấp nhận bỏ ra số tiền cực lớn để mua tiêm kích F-15 Mỹ thay vì Su-35 Nga đang gây ra nhiều thắc mắc.