Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?

Ukraine gia nhập NATO sẽ khiến bán đảo Crimea bị tấn công?

ANTD.VN - Nhiều chính trị gia Nga đang lo ngại viễn cảnh bán đảo Crimea có thể bị tấn công ngay sau khi Ukraine gia nhập NATO.