Không quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoạiKhông quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoại

Không quân Ấn Độ chia tay vận tải cơ An-32 huyền thoại

ANTD.VN - Vận tải cơ An-32 của Ấn Độ đã quá cũ và phải loại biên trong tương lai gần, chúng sẽ được thay thế bằng một dòng máy bay hạng nhẹ tiên tiến hơn.