Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang nghỉ chữa bệnh là nhân văn, phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu…
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình trước Quốc hội

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày tờ trình trước Quốc hội

Đầu phiên làm việc tại Quốc hội chiều nay, 30-5, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) Nguyễn Thị Thanh đã trình ra Quốc hội tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Bà Thanh cho biết, một trong những điểm mới tại dự thảo là đã sửa đổi, bổ sung về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể là bổ sung chức danh Tổng Thư ký Quốc hội vào diện lấy phiếu tín nhiệm, nhằm phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Quy định số 96-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Đặc biệt, UBTVQH xin ý kiến Quốc hội về đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đang nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo như tờ trình là có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Cùng đó, có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần lý giải rõ hơn về lý do không đưa một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn vào diện được lấy phiếu tín nhiệm, chẳng hạn như Thẩm phán TAND tối cao, thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Trưởng Ban của HĐND, Hội thẩm TAND.

Cũng có ý kiến trong Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm đối với các tổ chức, cá nhân khác (không chỉ người được lấy phiếu, người ghi phiếu) có hành vi làm ảnh hưởng đến tính khách quan, chính xác của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm như việc khiếu nại, tố cáo, cung cấp thông tin sai sự thật; đồng thời làm rõ nội hàm của hành vi “vận động” trong quy định cấm...

Người có từ 2/3 phiếu “tín nhiệm thấp” thì xin bị miễn nhiệm

Dự thảo Nghị quyết quy định: người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền trình Quốc hội, HĐND miễn nhiệm.

Người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.