Đề xuất Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người chữa bệnh hiểm nghèo đã nghỉ không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên.
Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội ảnh 1

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XV, vào ngày 30-5 tới, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Tờ trình về dự thảo Nghị quyết này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) gửi các đại biểu Quốc hội.

Một trong những nội dung được đề cập tại tờ trình của UBTVQH là xin ý kiến Quốc hội về việc bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó, qua tổng kết thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm và ý kiến góp ý của nhiều cơ quan, đa số ý kiến UBTVQH nhất trí cần thiết bổ sung vào dự thảo Nghị quyết quy định về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, dự thảo lần này bổ sung đối tượng lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Tổng Thư ký Quốc hội cho phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Quy định số 96 của Bộ Chính trị.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm để phù hợp với Quy định số 96 và thực tiễn của việc lấy phiếu tín nhiệm trong thời gian qua.

Ngoài ra, dự thảo nghị quyết mới cũng sửa đổi quy định về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm để thể chế hóa Quy định 96 của Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 2.

Theo đề xuất, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì xin từ chức.

Trường hợp không xin từ chức, cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.