Không có quyền cắt lương khi NLĐ tự ý nghỉ việc

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc cho một công ty, tháng trước tôi có làm đơn xin phép được nghỉ làm để giải quyết một số công việc riêng. Mặc dù không được Giám đốc chấp thuận nhưng tôi vẫn tự ý nghỉ làm 1 tuần (ngoài ra tôi không có sai phạm gì). Cuối tháng, khi trả lương thì tôi bị cắt 50% lương. Xin hỏi, việc tôi bị Giám đốc cắt lương như vậy có đúng với quy định của Luật Lao động không?

Không có quyền cắt lương khi NLĐ tự ý nghỉ việc

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc cho một công ty, tháng trước tôi có làm đơn xin phép được nghỉ làm để giải quyết một số công việc riêng. Mặc dù không được Giám đốc chấp thuận nhưng tôi vẫn tự ý nghỉ làm 1 tuần (ngoài ra tôi không có sai phạm gì). Cuối tháng, khi trả lương thì tôi bị cắt 50% lương. Xin hỏi, việc tôi bị Giám đốc cắt lương như vậy có đúng với quy định của Luật Lao động không?

Trần Ngọc Anh (Gia Lâm-Hà Nội)

Trả lời: Việc chị tùy ý nghỉ việc một thời gian (1 tuần) mà không được sự đồng ý của Giám đốc là vi phạm kỷ luật lao động và sẽ bị xử lý theo pháp luật, nội qui, quy chế của công ty.

Theo quy định tại khoản 2 điều 60 - Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 thì: “Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động“.

Khoản 1, điều 84 - Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 quy định: “Người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:

- Khiển trách;

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức;

- Sa thải”.

Đối với vi phạm kỷ luật lao động của chị, Giám đốc chỉ có thể áp dụng một trong các biện pháp xử lý vi phạm kỷ luật lao động tùy theo mức độ vi phạm và nội quy, quy chế của công ty chứ không được phép cắt lương. Việc Giám đốc cắt 50% lương của chị là trái với quy định của Bộ luật Lao động.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN)