Không có chức vụ quyền hạn có phạm tội nhận hối lộ?

ANTD.VN - Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết, thời gian qua đã có một số người bị xử lý về tội Nhận hối lộ. Vậy xin hỏi luật sư, có phải bất cứ trường hợp nào nhận tiền, tài sản của người khác để làm theo yêu cầu của họ đều là nhận hối lộ không? Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định hiện hành? Hoàng Văn Đức (Hải Dương)

Người nhận hối lộ phải là người có chức vụ quyền hạn để có thể làm hoặc không làm một việc cho người đưa hối lộ

Trả lời: 

Điều 279 - BLHS quy định về tội nhận hối lộ: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ 500.000 đồng-dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp: Gây hậu quả nghiêm trọng; Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;  Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội nhiều lần; Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt… thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Không có chức vụ quyền hạn có phạm tội nhận hối lộ? ảnh 2Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Tội nhận hối lộ được cấu thành do lỗi của người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ 2 đến dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong đó, chủ thể của tội nhận hối lộ phải là người có chức vụ, quyền hạn. Chức vụ, quyền hạn này phải liên quan trực tiếp đến việc giải quyết công việc của người đưa hối lộ. Trường hợp người có chức vụ nhưng chức vụ, quyền hạn của họ không liên quan đến việc giải quyết công việc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì không coi là tội nhận hối lộ.

Như vậy, không phải bất cứ cá nhân nào nhận tiền, tài sản của người khác để làm theo yêu cầu của họ đều là nhận hối lộ mà chỉ những người có chức vụ, quyền có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết công việc do bên đưa hối lộ yêu cầu.