T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 1T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 2T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 3T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 4T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 5T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 6T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 7T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 8T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 9T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 10T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 11T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 12T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 13T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 14T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 15T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 16T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 17T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 18T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 19T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 20T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 21T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 22T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 23T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 24T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô ảnh 25

T-84 Oplot Ukraine, truyền nhân đáng sợ của huyền thoại T-80 Liên Xô

ANTD.VN - Xe tăng T-84 Oplot của Ukraine được đánh giá có phần nhỉnh hơn các dòng xe tăng T-90A và cả phiên bản nâng cấp T-80BVM và có sức mạnh tương đồng với T-90M của Nga.