Khám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt NamKhám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam

Khám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam

ANTD.VN - Từ bao đời nay, di tích Thành Cổ Loa cùng những nhân vật huyền thoại như thần Kim Quy với chiếc nỏ thần bắn một phát hạ hàng nghìn tên giặc, về vua An Dương Vương xây thành và nàng công chúa Mỵ Châu cùng chàng Trọng Thuỷ… tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Việt Nam.