Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn

Khám phá dấu vết còn lại của một nền văn minh thịnh vượng và đầy bí ẩn

ANTD.VN - Hơn một nghìn năm trước, vùng sa mạc ở phía tây bắc New Mexico của Mỹ là nơi sinh sống của người Chaco, tộc người được coi là tổ tiên của người da đỏ ở châu Mỹ. Dù sinh sống ở một trong những vùng sa mạc nóng và khô cằn nhất thế giới, nhưng người Chaco đã phát triển một nền văn minh rực rỡ. Với những tàn tích vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay, đó là quần thể nhà bằng đá với kiến trúc đáng kinh ngạc.