Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 1Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 2Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 3Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 4Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 5Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 6Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 7Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 8Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 9Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 10Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 11Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 12Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 13Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 14Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ? ảnh 15

Kazakhstan đối mặt hậu quả nghiêm trọng do thỉnh cầu CSTO gửi quân hỗ trợ?

ANTD.VN - Quyết định thỉnh cầu CSTO gửi quân vào Kazakhstan có thể khiến quốc gia Trung Á này phải hứng chịu một số hậu quả lớn, báo chí Đức nhận định.