Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?

Vì sao Serbia quyết tâm theo đuổi thương vụ tiêm kích Rafale dù đắt đỏ?

ANTD.VN - Serbia thông báo rằng họ sẽ đặt mua 12 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp. Ban đầu, Belgrade dự định sẽ ký hợp đồng với Nga để mua 12 máy bay chiến đấu Su-30SM, tuy vậy sau những cân nhắc họ đã có quyết định cuối cùng.