Israel thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biểnIsrael thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biển

Israel thử nghiệm thành công 'vòm sắt' C-Dome trên biển

ANTD.VN - Hải quân Israel mới đây đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không C-Dome, đây là biến thể hải quân của hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" nổi tiếng.