Lữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' EitanLữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' Eitan

Lữ đoàn khét tiếng của Israel trang bị hàng loạt 'cáo hoang mạc' Eitan

ANTD.VN -  Lữ đoàn Nahal nổi tiếng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/5 đã nhận lô thiết giáp Eitan cực mạnh.