IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?

IS có tên lửa chống tăng hiện đại của Mỹ?

ANTD.VN - Ngày 14-12, Tổ chức Nghiên cứu vũ khí trang bị trong Xung đột vũ trang (Conflict Armament Research - CAR) công bố một báo cáo, với các chi tiết về việc Mỹ cung cấp những tên lửa chống tăng hiện đại cho quân đội Syria tự do (FSA). Tổ chức này cũng cho rằng, chính Mỹ đã vô tình cấp tên lửa chống tăng hiện đại cho khủng bố IS thông qua con đường này.