Cổ phiếu Apax Holdings của shark Thủy bị hủy niêm yết bắt buộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Apax Holdings chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có công văn gửi Công ty CP Apax Holdings về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC của doanh nghiệp này.

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings sắp bị hủy niêm yết bắt buộc

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings sắp bị hủy niêm yết bắt buộc

Theo đó, HOSE cho biết cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm như sau:

Thứ nhất là đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Thứ hai là diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Thứ ba là diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, đến nay, Apax Holdings chưa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính quý I và quý II năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Công ty chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Do đó, căn cứ quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và căn cứ ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu IBC của Apax Holdings theo quy định nêu trên.