Houthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USDHouthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USD

Houthi bắn hạ chiếc UAV MQ-9 thứ 5 khiến Mỹ mất tổng 150 triệu USD

ANTD.VN - Houthi thông báo bắn hạ thêm một chiếc UAV MQ-9, đây là chiếc "quái điểu" thứ hai bị lực lượng này bắn hạ trong tuần qua, cũng là chiếc thứ năm bị tiêu diệt kể từ khi Houthi mở chiến dịch hỗ trợ cho đồng minh Hamas tại Dải Gaza từ cuối năm ngoái.