Hơn 5.500 doanh nghiệp giải thể

  • 27/06/2016 18:11
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 2.210 công ty TNHH 1 thành viên, chiếm 40,1%; 1.656 công ty TNHH 2 thành viên, chiếm 30,1%; 913 doanh nghiệp tư nhân, chiếm 16,6%; 727 công ty cổ phần, chiếm 13,2% và 1 công ty hợp danh, chiếm 0,02%. Đa số các doanh nghiệp giải thể có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể giảm so với 6 tháng đầu năm 2015 là: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tin và truyền thông giảm và xây dựng.

Tin cùng chuyên mục