Hơn 1.200 người trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người

ANTD.VN - Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác bình đẳng giới nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng còn gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, lợi nhuận từ mua bán người đem lại nguồn thu bất hợp pháp rất cao, do đó loại tội phạm này không ngừng có thủ đoạn mới nhằm lừa được nhiều nạn nhân.