Hội Cựu chiến binh và CAQ Thanh Xuân: Phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự

  • 20/01/2014 06:27
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn
  • In bài
ANTĐ - Nhiều năm qua, công tác phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ giữa Hội Cựu chiến binh và CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) luôn đồng bộ, chặt chẽ, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Thanh Xuân có 14 chi hội cơ sở, nằm ở 11 phường và 3 chi hội cơ quan, với khoảng 7.800 hội viên. Hội CCB quận luôn chủ động phối hợp với công an tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật, nâng cao chất lượng tổ hòa giải ở cơ sở; nâng cao vai trò của các ban - ngành, các cấp đoàn thể, tổ chức xã hội tham gia phòng chống tội phạm; thường xuyên kiểm tra, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nhất là trong các loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, tiềm ẩn và dễ phát sinh tội phạm. Hội CCB đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, trong đó tổ chức Hội CCB ở cơ sở có vị trí quan trọng, tham gia tích cực và đạt nhiều kết quả.

Cùng với việc phối hợp đảm bảo ANTT, Hội CCB quận Thanh Xuân đã tích cực vận động toàn dân, cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn nâng cao cảnh giác, ý thức tự phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Bằng nhiều hình thức như đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, cờ bạc… để mọi người dân tự giác phòng ngừa và lên án mạnh mẽ vi phạm, Hội CCB quận Thanh Xuân đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên cơ sở, cung cấp các kỹ năng tư vấn cá nhân và tư vấn gia đình cho đội ngũ cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ tư vấn tại cộng đồng.

Trong các mặt công tác, Hội CCB quận Thanh Xuân đã xuất hiện nhiều gương nhiệt tình, hiệu quả với công việc, như bác Trần Xuân Tú (60 tuổi), Chủ tịch Hội CCB phường Thanh Xuân Trung, luôn tích cực phối hợp với CAP sở tại và các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Bác Tú và các hội viên thường chủ động phối hợp với CAP Thanh Xuân Trung tuần tra, kiểm soát hành chính đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bác Đỗ Sâm, nguyên Đại tá quân đội đã nghỉ hưu, CCB phường Thanh Xuân Bắc, là tấm gương sáng của Hội CCB quận Thanh Xuân. Bác Sâm được CAP Thanh Xuân Bắc tin tưởng và coi là cộng tác viên đắc lực, giúp công an và chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANCT – TTATXH. 

Tin cùng chuyên mục