Hoàn thiện giáo trình phòng cháy, chữa cháy đưa vào trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ GD-ĐT cho biết Bộ này đang tập trung biên soạn giáo trình phòng cháy chữa cháy để đưa vào trường học năm học 2022-2023.
Các trường học đều chú trọng dạy kỹ năng sống phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Các trường học đều chú trọng dạy kỹ năng sống phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Bộ GD-ĐT đang khẩn trương hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy ngay trong năm học 2022-2023.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết: Trong những năm qua, Bộ GD-ĐT thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, đặc biệt phối hợp với Bộ Công an trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 11/5/2022, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Đến nay, đã có 30 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch để triển khai.

Cùng với đó, ngành GD-ĐT đã biên soạn tài liệu lồng ghép kiến thức phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy.

Để hoàn thiện các giáo trình phòng cháy chữa cháy trong trường học, Bộ GD-ĐT đang tập trung biên soạn để đưa xuống các địa phương, xuống hệ thống các trường học và sẽ đưa vào giảng dạy trong năm học 2022-2023. Bộ GD-ĐT đang đẩy mạnh việc thẩm định giáo trình, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành khác để triển khai vào năm học này.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, hiện mới chỉ có khoảng 15.000 cán bộ, giáo viên được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy mỗi năm. Do đó, Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường phối hợp với công an địa phương để tập huấn cho đội ngũ làm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong các nhà trường.

Thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị có sự chỉ đạo sâu sắc hơn.