Hoàn thành rà soát lương tối thiểu vùng trước 30-4

ANTD.VN - Trước ngày 30-4, Bộ LĐ-TB&XH sẽ hoàn thiện việc rà soát, lấy ý kiến về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong năm 2017 để lấy căn cứ thực hiện lộ trình tăng lương trong năm 2018.

Từ 1-1-2017 mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng bình quân 7,3% so với năm 2016

Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các địa phương tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP, trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở LĐ-TB&XH phối hợp với liên đoàn lao động, chi nhánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức trao đổi với các ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ LĐ-TB&XH. Kết quả quá trình rà soát, lấy ý kiến tham gia gửi về Bộ trước ngày 30-4.