Hoàn thành các chỉ tiêu của đợt tổng rà soát, kiểm tra PCCC và CNCH

ANTD.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc đợt tổng kiểm tra rà soát về an toàn PCCC trên địa bàn Hà Nội. Để đạt hiệu quả cao trong công tác tổng rà soát, kiểm tra PCCC và CNCH tại địa bàn, CAH Đan Phượng đang triển khai quyết liệt các biện pháp, trong đó “chốt” danh sách, cơ sở báo cáo dứt điểm đúng tiến độ theo từng địa bàn xã đã đăng ký gửi về huyện.