Kiên quyết xử lý các sai phạm qua đợt tổng kiểm tra, rà soát PCCC và CNCH

ANTD.VN - Để đảm bảo hiệu lực QLNN về PCCC, Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra 100% các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, đặc biệt là các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường; kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ các cơ sở không đủ điều kiện về an toàn PCCC. Không dừng lại ở đó, lãnh đạo Bộ Công an vừa chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc, tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tất cả các cơ sở theo địa bàn. Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đưa vào hoạt động...