Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine

Việt Nam giai đoạn 1930 - 1940 qua góc nhìn của nữ nhiếp ảnh gia Ukraine

ANTD.VN - Những khoảnh khắc cuộc sống, phong cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn 1930 – 1940, do nữ nhiếp ảnh gia người Ucraina - Sofia Yablonska đã mang tới những hiểu biết và cảm xúc sâu sắc về một thời kỳ lịch sử cách đây gần một thế kỷ.