Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)

Hình ảnh xót lòng về những con đường tới trường gian nan trên khắp thế giới (1)

ANTD.VN - Con đường tới trường đầy gian nan, nguy hiểm là hình ảnh không hiếm gặp ở những vùng cao của nước ta. Song hình ảnh này cũng rất phổ biến tại nhiều nơi khác của thế giới, với cảnh đường sá khó khăn tới nản lòng. Vì con chữ, nhiều em nhỏ vẫn ngày ngày băng qua những quãng đường hiểm nguy như vậy...