Hình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống NgaHình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống Nga

Hình ảnh con gái của Putin từ khi ông mới nắm quyền Tổng thống Nga

ANTD.VN - Cùng ngắm những bức ảnh hiếm hoi về hai cô con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin được tỷ phú Nga Sergei Pugachev chia sẻ vào năm 2020. Ảnh được chụp vào đầu những năm 2000, khi ông Putin bắt đầu nắm quyền ở Nga.